Politica de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, SC Sticluta cu clar de luna SRL prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face respectand urmatoarelor principii:

Notificare: SC Sticluta cu clar de luna SRL este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 37117;

Legalitate: Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legilor in vigoare;

Scop bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime – facturarea si livrarea produselor, reclama, marketing si publicitate;

Confidentialitate: Persoanele care prelucreaza date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca o clauza de confidentialitate.

Consimtamantul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat acordul in mod expres pentru acea prelucrare;

Informare: Informarea persoanelor se face de catre SC Sticluta cu clar de luna SRL, prin intermediul site-ului www.poarta-ma.ro sau prin email;

Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;

Securitate: Masurile de securitate a inregistrarii si procesarii datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de siguranta a datelor cu caracter personal.

 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001)
  • dreptul de a obtine de la SC Sticluta cu clar de luna SRL, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele persoanei sunt sau nu prelucrate de SC Sticluta cu clar de luna SRL;
  • dreptul de a obtine de la SC Sticluta cu clar de luna SRL, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  • dreptul de a obtine de la SC Sticluta cu clar de luna SRL, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;
  • dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele persoanei sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
  • dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care i-au fost incalcate.
      Cererea de obtinere a informatiilor, de rectificare, actualizare, blocare sau stergere a datelor personale se va transmite catre SC Sticluta cu clar de luna SRL printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau printr-o firma de curierat, exceptand cazul in care aveti permisiunea scrisa de la SC Sticluta cu clar de luna SRL de a o trimite prin ale mijloace. 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC Sticluta cu clar de luna SRL certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a inregistrarii, prelucrarii si stocarii datelor cu caracter personal;

SC Sticluta cu clar de luna SRL utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate angajatilor si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform legislatiei in vigoare;

Contractele de munca ale angajatilor SC Sticluta cu clar de luna SRL contin reglementari cu privire la confidenţialitatea datelor care sunt prelucrate in cadrul societatii;

Personalul SC Sticluta cu clar de luna SRL este instruit in ceea ce priveste securitatea si confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate;

Accesul la computerele ce contin baze de date cu caracter personal este restrictionat cu cont/user si parola;

Datele cu caracter personal nu vor fi vandute sau transmise catre terte persoane (cu exceptia partenerilor contractuali ai societatii, pentru a fi prelucrate exclusiv in scopurile declarate mai sus), iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens;